Template Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA)

Senarai Template Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA)

Bil. Tajuk Artikel Microsoft Word  Pdf 
1. PPrISA01 Dokumen Permulaan Projek
2. PPrISA02 Pelan Pengurusan Projek
 3.  PPrISA03 Pelan Pengurusan Sumber
4. PPrISA04 Pelan Pengurusan Kos
5. PPrISA05 Pelan Pengurusan Kualiti
 6.  PPrISA06 Pelan Pengurusan Komunikasi
7.  PPrISA07 Pelan Pengurusan Risiko
8.  PPrISA08 Pelan Pengurusan Isu
9.  PPrISA09 Pelan Pengurusan Perubahan
 10.  PPrISA10 Borang Permohonan Pindaan
11. PPrISA11 Log Penyelesaian Pindaan
12. PPrISA12 Borang Pelaporan Risiko
13.  PPrISA13 Log Penyelesaian Risiko
14.  PPrISA14 Borang Pelaporan Isu
15.  PPrISA15 Log Penyelesaian Isu
16. PPrISA16 Laporan Status/Kemajuan Projek (Kumpulan)
17. PPrISA17 Laporan Status/Kemajuan Projek (Keseluruhan)
18.  PPrISA18 Laporan Penamatan Projek