Penerbitan/ Kertas Pembentangan

 Senarai penerbitan/ kertas pembentangan

Bil. Tajuk Penerbitan/ Kertas Pembentangan Ditulis Oleh Tarikh
1. IV&V Quick Guide Version 1.0 MyTCoE, MAMPU November 2018
2. IV&V Industry Outreach - Taklimat Pelaksanaan IV&V Sektor Awam MyTCoE, MAMPU 26 Oktober 2018
3. Metodologi Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA) Unit Pengurusan Projek, Bahagian Perundingan ICT, MAMPU  2017 
4. Metodologi Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA) Unit Pengurusan Projek, Bahagian Perundingan ICT, MAMPU  26 Mei 2017
5.  Garis Panduan dan Pelaksanaan IV&V Sektor Awam  Unit Pembangunan Sistem, Bahagian Perundingan ICT, MAMPU  10 Mei 2016 
6.  Buku Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam – KRISA Unit Pembangunan Sistem, Bahagian Perundingan ICT, MAMPU  2021