Sistem Maklumat Kursus

Sistem Maklumat Kursus dibangunkan untuk menguruskan pendaftaran peserta yang akan menghadiri Kursus/ Bootcamp/ Program Kesedaran anjuran Bahagian Perundingan ICT, MAMPU. Di antara kandungan modul yang terlibat adalah:

1) Pendaftaran Peserta

2) Pendaftaran Kursus

3) Pendaftaran Kehadiran

4) Analisis dan Laporan

5) Admin dan Penyenggaraan