Dokumen Penalaan Server For High Performance

Dokumen Penalaan Server dan Konfigurasi Sistem Aplikasi Sektor Awam ini disediakan untuk menerangkan mengenai kaedah penalaan dan konfigurasi yang dicadangkan kepada server dan sistem aplikasi bagi menampung bebanan pengguna yang tinggi. Dokumen ini memperincikan cadangan penalaan yang boleh dilaksanakan berdasarkan kepada perkongsian pengalaman melalui projek-projek pengujian prestasi yang telah dilaksanakan sebelum ini.

Sila klik di sini untuk muat turun dokumen.