Knowledge sharing Automating Software Testing oleh Vectorcast

Knowledge sharing Automating Software Testing oleh Vectorcast kepada warga MAMPU telah diadakan pada 9 November 2019.