Pengujian Sistem SPA9, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Unit MyTCoE telah melaksanakan pengujian prestasi bagi sistem SPA9. Skop pengujian adalah 15,000 concurrent user. SPA9 LULUS pengujian prestasi bagi 10,000 concurrent user dalam tempoh 5 saat.