Taklimat dan khidmat rundingan pengujian sistem aplikasi oleh pasukan MyTCoE kepada DBKL

Taklimat dan khidmat rundingan pengujian sistem aplikasi oleh pasukan MyTCoE kepada DBKL pada 5 Ogos 2019.

 

Knowledge sharing Automating Software Testing oleh Vectorcast

Knowledge sharing Automating Software Testing oleh Vectorcast kepada warga MAMPU telah diadakan pada 9 November 2019.

Technomart SQA anjuran MIGHT

Technomart SQA anjuran MIGHT telah diadakan pada 9 November 2019. Pasukan MyTCoE telah membentangkan satu kertas di seminar berkenaan. 

Pengujian prestasi Sistem eGUMIS, Jabatan Akauntan Negara

Pengujian prestasii Sistem Semakan Wang Tak Dituntut (eGUMIS), Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah dilaksanakan oleh pasukan MyTCoE. Skop pengujian adalah 20,000 concurrent user dalam masa 2 saat. Pengujian dilakukan menggunakan perisian JMeter dan Dynatrace untuk Appalication Performance Monitoring. Performance test ini dilaksanakan oleh Pasukan MyTCoE dengan dibantu oleh Bahagian Teknologi Maklumat JANM dari segi penyediaan infrastruktur pengujian. eGUMIS LULUS 25,000 concurrent user dalam tempoh 5 saat.
 
 
 

Perkongsian ilmu oleh Syarikat Al Ain berkenaan Project Management Tools for IV&V

Perkongsian ilmu oleh Syarikat Al Ain berkenaan Project Management Tools for IV&V.