Mengenai Portal

Portal Jaminan Kualiti Perisian (SQA) Aplikasi Sektor Awam diwujudkan untuk membudayakan pelaksanaan jaminan kualiti perisian aplikasi kepada Agensi-Agensi sektor awam melalui rujukan setempat:

  • Garis panduan pelaksanaan pembangunan perisian aplikasi di sektor awam
  • Artifak/ templat pembangunan dan pengujian perisian aplikasi
  • Hebahan aktiviti berkaitan jaminan kualiti perisian aplikasi

Fungsi portal SQA

  • Dokumen boleh dimuat turun
  • Dokumen senang dibaca (reading friendly)
  • Mempunyai fungsi carian
  • Mengalukan sebarang aduan dan maklumbalas terhadap kandungan portal