Bootcamp Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA)

 

Bil. Tajuk Tarikh Tempat Peserta
1.  Bootcamp KRISA Siri 1/2021: Kajian Keperluan dan Analisis Sistem 6 hingga 8 April 2021 Dewan Pameran, Aras 1, Menara Usahawan, Putrajaya 27
2.  Bootcamp KRISA Siri 2/2021: Fasa Rekabentuk, Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem 9 hingga 11 Jun 2021 Dalam Talian 72
3.  Bootcamp KRISA Siri 3/2021 : Pengujian Sistem 28 hingga 30 Jun 2021 Dalam Talian 90
4. Bootcamp Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) Siri 2/2022 16 hingga 18 Mei 2022 Dewan Bunga Teratai Kompleks Kota Darul Naim, Kota Bharu, Kelantan

66

5. Bootcamp Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) Siri 3/2022 13 hingga 15 Jun 2022 SUK Kelantan, Negeri Kelantan

64

6. Bengkel Semakan dan Penambahbaikan KRISA Tahun 2023 10 hingga 11 Julai 2023 Hotel Everly, Putrajaya

26

7. Kursus Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) : Pengujian Sistem Siri 3/2023 12 hingga 14 Julai 2023 INTAN Bukit Kiara

xx