MyTCoE Directory

No. Name and Designation Phone No. Email
1. KATHIRRASAN A/L K KUPUSAMY
Ketua Perunding Gred Khas B
TREK PEMBANGUNAN SISTEM
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
03-88723015 kathirrasan[at]mampu.gov.my
2. AZIH BIN YUSOF
Perunding ICT Gred Khas C
TREK PEMBANGUNAN SISTEM
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
03-88723023 azih[at]mampu.gov.my
3. SITI NURLIZA BINTI MOKHTAR
Pakar ICT Gred F54
TREK PEMBANGUNAN SISTEM
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
03-88723022 nurliza[at]mampu.gov.my
4. NARIZAN BT ATAN
Ketua Penolong Pengarah Kanan
TREK PEMBANGUNAN SISTEM
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
03-88726265 narizan[at]mampu.gov.my
5. MOHD HASIADY BIN YASIN
Ketua Penolong Pengarah
TREK PEMBANGUNAN SISTEM
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
03-88723020 hasiady[at]mampu.gov.my
6. SRI LAKSHMI A/P KANNIAH
Ketua Penolong Pengarah
TREK PEMBANGUNAN SISTEM
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
03-88725099 srilakshmi[at]mampu.gov.my
7. MYZATUL AKMAM BINTI SAPAAT
Penolong Pengarah Kanan
TREK PEMBANGUNAN SISTEM
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
03-88723034 myzatul[at]mampu.gov.my
8. ASNIDA AKMAL NOOR BINTI CHE AHMAD
Penolong Pengarah Kanan
TREK PEMBANGUNAN SISTEM
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
03-88725183 asnida[at]mampu.gov.my
9. ROSHAIMIEZA BINTI MAT ADAM
Penolong Pengarah Kanan
TREK PEMBANGUNAN SISTEM
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
03-88723036 mieza[at]mampu.gov.my
10. NURUL HAZIRA BINTI ABDUL AZIZ
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
TREK PEMBANGUNAN SISTEM
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
03-88726378 nhazira[at]mampu.gov.my