eProgram

Sistem Maklumat Pengurusan Program
Bahagian Perundingan ICT, MAMPU

Log Masuk

eProgram

Pengenalan

Sistem Maklumat Pengurusan Program, Bahagian Perundingan ICT, MAMPU dibangunkan untuk menguruskan permohonan peserta yang menghadiri Bengkel/ Bootcamp/ Ceramah dan Program anjuran Bahagian Perundingan ICT, MAMPU. Peserta adalah terdiri daripada pegawai teknologi maklumat persekutuan, badan berkanun dan kerajaan negeri.

Tujuan dan Objektif

1. Membangunkan kepakaran dalaman di kalangan pegawai teknologi maklumat sektor awam.

2. Berkongsi pengalaman dan pengetahuan pegawai teknologi maklumat di Bahagian Perundingan ICT kepada pegawai teknologi maklumat sektor awam.

3. Menambah pengetahuan dan kepakaran dalam bidang teknologi maklumat.

4. Bertukar fikiran dan pengalaman dikalangan pegawai teknologi maklumat sektor awam.

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan mengenai sistem ini sila hubungi mytcoe@mampu.gov.my